Phí và hạn chế

Loại tiền gửiPhí gửi tiềnSố tiền gửi tối thiểuPhí rút tiềnSố tiền rút tối thiểu
CNX0.001 CNX
BTC0.001 BTC0.002 BTC
ETH0.001 ETH0.002 ETH
EUR, USD6%, min. $1050 EUR/USDxx
GBP, EUR, USD, RUB, BRL1 GBP/EUR/USD
10 RUB/BRL
4%1 GBP/EUR/USD
50 RUB/BRL
EUR, USD1 EUR/USDxx
EUR, USD, RUB1 EUR/USD
10 RUB
xx
EUR, USD, RUB1 EUR/USD
10 RUB
xx