Phí và hạn chế

Loại tiền gửiPhí gửi tiềnSố tiền gửi tối thiểuPhí rút tiềnSố tiền rút tối thiểu
CNX0.001 CNX
BTC0.001 BTC0.002 BTC
ETH0.001 ETH0.002 ETH
ONT0 ONT1 ONT
ONG0 ONG1 ONG
NER0.001 ETH0.002 NER
TIC0.001 ETH0.002 TIC
KOLIN0 WAVES1000 KOLIN
WAVES0.005 WAVES0.01 WAVES
EUR, USD6%, min. $1050 EUR/USDxx
GBP, EUR, USD, RUB, BRL1 GBP/EUR/USD
10 RUB/BRL
4%1 GBP/EUR/USD
50 RUB/BRL
EUR, USD1 EUR/USDxx
EUR, USD, RUB1 EUR/USD
10 RUB
xx
EUR, USD, RUB1 EUR/USD
10 RUB
xx