Điều khoản sử dụng

Cryptonex chỉ được dùng cho mục đích pháp lý và không được phép sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Dự án Crytonex và bất kỳ các nhà phát triển hoặc người hỗ trợ nào của nó không được hỗ trợ bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào hoặc tiếp tay cho các hoạt động đó dưới mọi hình thức. Theo chúng tôi biết, việc sử dụng Cryptonex không được coi là hành vi bất hợp pháp ở hầu hết các khu vực pháp lý trên thế giới.

Tuy nhiên, một số khu vực pháp lý có thể đặt ra những hạn chế riêng về các loại cryptocurrency và/hoặc các hình thức bảo mật - do vậy nên cân nhắc vấn đề này trước khi sử dụng Cryptonex tại những khu vực pháp lý này. Nếu có nghi ngờ, bạn nên liên hệ luật sư tại địa phương để loại trừ khả năng vi phạm pháp luật địa phương.

Nội dung trang web này cũng như các nguồn thông tin khác liên quan đến Cryptonex không phải là hình thức tư vấn pháp lý. Nếu bạn có thắc mắc về pháp luật hoặc yêu cầu trợ giúp pháp lý, vui lòng liên hệ chuyên gia có thẩm quyền tại khu vực pháp lý của bạn. Nội dung trang web này cũng như các nguồn thông tin khác liên quan đến Cryptonex không phải là nội dung tư vấn đầu tư. Bạn nên tự đánh giá và tìm hiểu các nguồn thông tin khác nhau trước khi đưa ra quyết định đầu tư vào Cryptonex.