Hướng dẫn ngắn về cách làm việc với dịch vụ P2P

 • Đăng tin rao:

  • Loại lệnh.

   Chọn: bán hoặc mua, và phương thức thanh toán (thẻ, ngân hàng, tiền mặt trao tay, dịch vụ thanh toán hoặc các phương thức khác).

  • Quốc gia.

   Chọn quốc gia nơi bạn đang tạo lệnh và sẽ thực hiện lệnh. Bạn có thể thảo luận về địa điểm chính xác của lệnh ngoại tuyến với đối phương trong cuộc trò chuyện giao dịch hoặc nêu rõ địa điểm trong phần nhận xét khi tạo tin rao.

  • Phương thức thanh toán.

   Chọn phương thức thanh toán thuận tiện; có thể thay đổi phương thức thanh toán với sự đồng ý của các bên trong cuộc trò chuyện nội bộ.

  • Thông tin bổ sung:

   Đồng tiền trao đổi.

   Chọn một loại tiền.

  • Đồng tiền thanh toán.

   Chọn loại tiền bạn muốn nhận. Bạn có thể thay đổi với sự đồng ý của các bên trong cuộc trò chuyện nội bộ.

  • Giới hạn số tiền.

   Chỉ định số tiền cho lệnh.

  • Giới hạn giao dịch tối thiểu.

   Chỉ định số tiền giao dịch tối thiểu.

  • Giới hạn giao dịch tối đa.

   Chỉ định số tiền giao dịch tối đa.

  • Giới hạn thời gian (phút).

   Khung thời gian để hoàn thành giao dịch, bao gồm thời gian thương lượng với đối phương và thanh toán.

  • Mô tả.

   Cho biết mọi thông tin bổ sung để giúp đối phương tận dụng ưu đãi của bạn.

  • Tỷ giá:

   • Chọn tỷ giá hối đoái hoặc nhập tỷ giá của bạn.

   • Nếu bạn chỉ định % của tỷ giá hối đoái, tỷ giá này không được lớn hơn 100%.

  • Tổng cộng:

   • Kiểm tra thông tin đã nhập. Nếu thông tin chính xác, hãy xác nhận tin rao và nhấp vào «Tạo».

   • Tin rao đã được tạo.

 • Tạo lệnh:

   • Nếu ai đó đã phản hồi tin rao của bạn, bạn sẽ nhận được một tin nhắn trong giao diện backoffice của bạn. Để nhanh chóng nhận được phản hồi, hãy giữ backoffice của bạn luôn mở.

   • Để xem phản hồi cho tin rao của bạn, hãy đi tới phần lệnh - «Lệnh đang hoạt động». Bạn sẽ thấy trạng thái sau đây: «Đang chờ phản hồi của người mua».

   • Khi ai đó phản hồi tin rao của bạn, bạn sẽ thấy lệnh đang hoạt động có trạng thái «Đã tạo» mà đối phương tạo ra để phản hồi tin rao của bạn.

   • Bạn sẽ không thể tạo lệnh thứ hai với người bán/người mua ở cùng một tin rao cho đến khi tin rao đầu tiên được hoàn tất.

   • Để xóa / ẩn tin rao, hãy đi tới «Đơn hàng» - «Tin rao của tôi», nhấp vào «Cài đặt» của tin rao và trong phần «Trạng thái», hãy di chuyển thanh trượt đến «Không hoạt động». Tin rao sẽ không bị xóa, nhưng nó sẽ không được hiển thị với những người dùng khác.

  • Bắt đầu lệnh mua/bán:

   • Người mua:

    • Nếu bạn tìm thấy một tin rao được tạo bởi Người bán:

     Đi tới lệnh mà bạn đã chọn trong phần «Tất cả tin rao». Nhấp vào «Chi tiết» để chỉ định số tiền bạn muốn mua và sau đó nhấp vào «Tạo».

    • Nếu bạn nhận được phản hồi cho tin rao của mình:

     Xác nhận thỏa thuận - nút «Xác nhận».

    • Nếu bạn là người bán:

     Phần này không dành cho bạn, hãy đi tới phần sau.

   • Người bán:

    • Nếu bạn tìm thấy một tin rao được tạo bởi Người mua:

     Đi tới lệnh mà bạn đã chọn trong phần «Tất cả tin rao». Nhấp vào «Chi tiết» để chỉ định số tiền bạn muốn bán và sau đó nhấp vào «Tạo».

    • Nếu bạn nhận được phản hồi cho tin rao của mình:

     • Xác nhận thỏa thuận - nút «Xác nhận».
     • Trạng thái lệnh thay đổi thành «Đang chờ chuyển tiền của người mua». Số tiền rao bán được dịch vụ P2P chặn để đảm bảo giao dịch.
     • Đợi nhận được tiền rồi mới nhấp vào nút «Chấp nhận» và thực hiện bước tiếp theo.
     • Một thông báo sẽ xuất hiện trong cuộc trò chuyện «Đang chờ chuyển tiền».
   • Người mua:

    • Chuyển tiền cho người bán, sau khi đã đồng ý về các điều khoản thanh toán trong cuộc trò chuyện.

    • Nhấp vào nút «Đã thanh toán».

    • Một thông báo sẽ xuất hiện trong cuộc trò chuyện – «Đã thanh toán».

   • Người bán:

    • Nếu bạn đã nhận được tiền, hãy nhấp vào nút «Chấp nhận».

    • Một thông báo sẽ xuất hiện trong cuộc trò chuyện – «Thỏa thuận đã hoàn thành thành công».

    • Số tiền bị chặn trước đó bởi dịch vụ p2p sẽ được chuyển cho người nhận.

    • Bạn có thể tiếp tục trò chuyện trong cuộc trò chuyện.

   • Lệnh đã hoàn tất.

    • Trạng thái lệnh - «Thỏa thuận đã thành công».

    • Số dư của người bán đã thay đổi theo số tiền giao dịch thành số tiền bao gồm hoa hồng; số dư của người mua đã thay đổi theo số tiền giao dịch.

    • Bạn có thể tiếp tục làm việc trong giao diện backoffice.

   • Đã xảy ra vấn đề trong quá trình giao dịch.

    • Bạn có thể gửi một lệnh để yêu cầu kiểm duyệt bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào nút «Báo cáo». Người kiểm duyệt sẽ xem xét yêu cầu của bạn, kiểm tra tất cả các bước và chi tiết của giao dịch. Người kiểm duyệt sẽ quyết định nên hủy giao dịch hay chấm dứt giao dịch.

    • Bạn chỉ có thể hủy giao dịch ở các bước mà bạn có thể nhìn thấy nút «Hủy».